Tal Med Børn

Viljestyrke – er ikke når dit barn får sin vilje

Børns viljestyrke

Før du læser videre, så reflekter lige over følgende spørgsmål:

1. Hvor stærk er din viljestyrke på en skala fra 1 – 10
10 er det højeste?

 

Jo, der er naturligvis forskel på hvad det drejer sig om, tænker du måske, men tænk generelt på din viljestyrke

Herefter stil dig selv følgende spørgsmål:

2. Hvor stærk viljestyrke har mit barn på en skala fra 1 – 10
10 er det højeste?

 

Hvad er viljestyrke og hvor sidder den

Børn har tit en stærk viljestyrke og det er vigtigt ikke at ødelægge den.

Viljestyrken kommer nemlig handy ind som voksen.

Men at få sin vilje, betyder ikke at du, eller dit barn har en stærk viljestyrke.

Det kan lyde modsigende ….men viljestyrke er noget andet end at følge sine impulser , og dermed få det man i daglig tale kalder “at få sin vilje”.

 

Forskellige definitioner på viljestyrke.

 

Chris MacDonal som har arbejdet meget med viljestyrke og indre og motivation definerer viljestyrke på denne måde:

Viljestyrke handler om

1. at gøre ting du ikke har lyst til, men viljestyrke handler også om

2. at lade være med at gøre ting, som du har lyst til.

 

Viljestyrke og eller selvkontrol handler altså om at kunne STYRE sine impulser.

Viljestyrke er når du f.eks. har lyst til at spise chokolade, men lader være, fordi du ved, det ikke er godt for dig.

Det er viljestyrke, når du tænker, der er noget jeg hellere vil og gør det, i stedet for at impulsstyre.

Selvkontrol og viljestyrke er evnen til at vælge noget, som måske nok kræver meget af mig her og nu, men som er det rigtige for mig på den lange bane.

En stærk viljestyrke får du kun, hvis du dybest set kan lide at bruge den, træner den og får den rette hjælp

 

Hjernemusklen

Impuls kontrollen og dermed viljestyrken er en slags ”hjernemuskel” der sidder i sidder i pandelappen, ligesom tænkehjernen.

Vores evne til at styre vores impulser grundlægges tidligt i livet.

Pandelapperne udvikles senest, og er mere udviklede hos den voksne i forhold til teenageren og barnet.

Derfor er den måde vi hjælper barnet vigtig

 

Hvorfor er det vigtigt at træne dit barns viljestyrke og selvkontrol

Som forældre har du ansvar for at hjælpe dit barn, med træne dets viljestyrke – STYRE  sine impulser. Børn skal ikke have deres vilje, men lære at styre deres impulser.

Selvkontrol er helt centralt. Det er en selvstændig faktor, som kan påvirke de genetiske dispositioner og den sociale arv. Det kan få meget stor indflydelse, både positivt og negativt. I den gamle verden handlede det om lydighed – om social kontrol. Hvis du rettede dig efter forskrifter og handlede ansvarligt, skulle det nok gå. I dag skal du kunne styre dig selv, sige ja og nej, motivere dig selv og disciplinere dig selv

Per Schultz Jørgensen

Faktisk ser det ud til, at selvkontrol betyder dobbelt så meget for børns skoleresultater som deres intelligens.

 

Vi ønsker det bedste for vores børn

De fleste forældre ønsker det bedste for deres børn. Et er sikkert, vi forsøger efter bedste evne at give børnene evner og holdninger, som skaber en god platform for succes for dem senere i livet.

I dag ved vi fra forskning, at viljestyrke fra en tidlig alder er en god indikator for succes senere i livet.

Evnen til impulskontrol er nøglen til robusthed, livsduelighed og senere trivsel.

 

Marshmellow testen

For mere end 40 år siden startede forskere et stort studie  i New Zealand. En hel årgang børn, mere end 1.000 børn blev fulgt fra fødslen. Børnene blev bl. a. vurderet på deres niveau af viljestyrke. Et interessant mønster dukkede op. Stor viljestyrke resulterede i bedre uddannelse, højere levestandard, lavere sygdomsniveau, mindre kriminalitet, og bedre sundhedsindeks. Altså alt i alt et generelt bedre liv efter almindelige gængse definitioner af succes.

I 1960′ erne begyndte Psykologen Walter Mischel sine studier af viljestyrke. Han målte 4-åriges viljestyrke til at modstå at tage et stykke slik, mens han var ude af værelset, når de var lovet to stykker slik, hvis de ikke havde taget det ene stykke, imens han var væk.

Han gav 650 børn denne test. Børnenes fremtid blev fulgt, og det viste sig, at de børn, som havde stærk viljestyrke som 4-årige, havde større sandsynlighed for universitetsuddannelse, godt betalt job, vellykket ægteskab og bedre helbred senere i livet.

 

Evne til at modstå slikfristelsen

Forsøget, hvor barnets evne til at kunne modstå slik-fristelsen, afhang af

 • ventetidens længde
 • om fristelsen kunne ses

Nogle børn var dog altid bedre til at modstå fristelsen-  især de intelligente, mere velstillede og mere sprogligt dygtige børn. Smarte børn undgik fristelsen ved at udføre bevidste tricks, så de undgik at tænke på fristelsen.

Viljestyrke, motivation og impulsstyring har altså betydning for om vi opnår det, vi gerne vil. Og vi vil jo gerne opnå vores ønsker i livet.

Det verdensberømte forsøg kaldes i dag The Marshmallow Test, og konklusionen var, at selvkontrol varierer fra barn til barn.

Klog er noget man øver sig på

I bogen Klog er noget, man øver sig på, gennemgår Sofie Munster den seneste forskning på området, blandt andet et stort newzealandsk studie fra 2011, hvor forskere har fulgt 1.037 babyer fra byen Dunedin gennem 38 år.

Konklusionen stemmer overens med Mischel’s Marshmello forsøg.

Børn med stor selvkontrol har mindre fravær i skolen, og får bedre karakterer. De får længere uddannelser og er mindre tilbøjelige til at ryge, drikke og tage stoffer – også når man korrigerer for intelligens og social baggrund.

Det er ikke så nemt at styre viljen fordi:

Vi mennesker er evolutionært programmerede til at konservere fysisk og psykisk energi, så vi vælger ofte den lette løsning, Det er nemmere at tjekke Facebook eller spille Minecraft, end det er at holde fokus under lektielæsningen. Det kræver selvkontrol at bøje tyske verber, at komme op om morgenen, at læse Steen Steensen Blicher. Så måden, vi går til vores børn på, kan gøre en gigantisk forskel

Sofie Münster: ’Klog er noget man øver sig på’.

 

Træn dit barns viljestyrke

Viljestyrken kan som nævnt blive stærkere med træning. Hvis du vil give dine børn en fantastisk gave, lærer du dem derfor viljestyrke. Det betyder at du lærer dit barn at styre sine impulser –  at udholde at gå mod sine impulser. Du lærer dit barn at vente og gå mod sin umiddelbare lyst.

Det er din opgave som forældre at hjælpe med at øge dit barns viljestyrke, ved sætte visse grænser og agere konsistent. Fx bliver børn forvirrede, når du ikke kan finde ud af at være entydig, fordi du selv ofte mangler viljestyrke.

Hvor tidligt kan niveauet af viljestyrke i et barn sige noget brugbart om barnets sandsynlighed for succes senere i livet? Forskning har vist af mængden af viljestyrke hos et barn i 3 – 5 års alderen er en god indikator for succes senere i livet! Derfor er det vigtigt at vi som forældre træner vores børns viljestyrke, impulsstyring og selvkontrol fra de er 3 år.

Hvordan gør jeg?

Du træner viljestyrke ved at blive ved. Viljestyrke betyder intet uden lyst og tro på projektet. Derfor er det vigtigt at fokusere på det du ved motivere dit barn og hjælper det med at bruge sine styrker.

Overordnet handler det om at lære barnet forskellen mellem umiddelbar og udskudt belønning. Vi lever i et samfund med utrolig fokus på umiddelbar belønning – jeg vil have alt jeg peger på og det skal helst være nu. Og mange forældre giver efter.

Som forældre må du derfor fra 3 års alderen lære dit barn noget om udskudt belønning.

Et eksempel:

Nej, vi skal ikke have kiks  nu – først går vi denne tur langs stranden og så slutter vi af med en kiks og saftevand, når vi sidder på bænken.

Små overskuelige skridt, korte, målbare og overskuelige mål for barnet. Barnet skal gå så og så langt og så følger en belønning. Dermed belønner vi barnet for dets indsats. Vel at mærke en indsats, der har krævet en vis mængde viljestyrke fra barnet.

Børn, der har lært en masse gode vaner, har samtidig lært at træne deres viljestyrke, og de har en naturlig glæde ved at bruge den muskel. Går vi først i gang som voksne, er det sværere, men det kan heldigvis godt lade sig gøre at impulsstyre.
Jeg ved det af erfaring.

Læs også mit blogindlæg  Om hvorfor det er godt at være Robust  Som er blevet et  skældsord for nogen 

Uden selvkontrol bliver børn slaver af deres umiddelbare behov. Læs også mit blogindlæg Lær dit barn at udsætte sit behov

 

Tag første skridt nu til en forandring for dit barn og dig

Når første skridt er taget er du i gang med at gøre det du vil. Det giver mere energi og glæde at foretage en handling, fremfor kun at tænke på at ville gøre det.

Begynd med dig selv, din forældreledelse og støt dine børns opdragelse ved at forældre  den forælder dit barn fortjener NU.
Hvis du synes det er svært, har jeg forskellige muligheder der kan hjælpe dig på vej

Alle viser dig veje til, hvordan du støtter dit barn til at udvikle robusthed og evner til at klare deres hverdag til glæde og gavn for dem og dig.

En af vejene kan være at bruge Mine bedste Snakkekort eller læse et af mine e-hæfter

 

Mine bedste snakkekort og Magiske søndagskort nu samlet i et

 

Dialogkort der  hjælper børn med at udvikle deres robusthed, viljestyrke og lytteevne.
De  styrker børnene ordforråd og personlige udvikling, samtidig med de har nærvær med mor og far.

 

God fornøjelse

Din Sparringspartner i Forældreledelse

Mette Weber

 

Lyst til trædesten og mulighed for at stille spørgsmål
kom med i min lukkede gruppe

Gem

Gem

Gem

Gem

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

6 reaktioner

 1. Jeg synes det er et meget relevant emne med viljestyrke.. men det kunne have været rart med flere konkrete eksempler på hvordan man som forældre kan styrke det 3 årige barns viljestyrke?! Evt 10 punkter eller lign. Det ville have givet mere mening ift at læse artiklen.

  1. Tak for din kommentar og meget konstruktive feedback – Anne sofie det vil jeg medtænke når jeg får tid til at redigere blogindlægget .. tænker det er beskrevet flere steder i andre blogindlæg og i mine forskellige dialogkort – men det er jo ikke nemt for dig lige at finde –
   så jeg skal nok tage det med når jeg redigerer
   i dag vil jeg dog holde fri og tage ind til byen.
   Tag en dejlig dag
   med venlig hilsen
   Mette

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: