Tal Med Børn

Utilfredshedscirklen – du skal dække dine behov

Alle områder i Livshjulet skal være dækket ellers ender du i en utilfredshedcirkel

Livshjulet og  behov har en vis sammenhæng

 

Når dine behov ikke dækkes, bliver du irritabel, sur eller noget trejde… du reagerer på den ene eller anden måde.
Det gør både børn og voksne

Behov er ikke det samme som lyst og ønsker …

At ville have en is er ikke et behov, men et ønske og lyst – at få sund mad er er behov.

 

Behov  skal dækkes i større eller mindre grad over tid, for at vi har det godt og klarer os godt. og det er vigtigt at lære sine børn at behovsudsætte.

Når vi ikke får dækket eller dækker vores behov begynder vi at brokke os, skælde ud eller bliver triste, kede af det og så kører det i ring.
Det gælder både børn og voksne

Børn er lyststyret – de dækker ikke nødvendigvis deres behov. Lyst det er ikke det samme som  behov. Derfor er det din opgave at sikre at dine børn får dækket deres basale behov og vise dem veje til hvordan de dækker deres behov  i forhold til deres udviklingstrin 

Med helt så børn er det din opgave at dække deres basale behov fuldstændigt. Sikre de får mad, søvn, får skriftet deres ble, bliver stimuleret og har kontakt

Livshjulet handler om at behovsdække

Det betyder noget for dit velbefindende og adfærd over for dine børn og din partner, at du dækker dine behov – at HELE dit livshjulet er dækket ind – i perioder naturligvis i større eller mindre grad

Vil du gerne blive bedre til at dække dine behov og skælde mindre ud, dække dit livshjul godt ind i løbet af din uge?


???? Få mit svar på hvordan du kan bruge livshjulet til at
dække dine behov


???? Få løsninger på hvordan du kommer til at skælde mindre ud
Du kan tilmelde dig her

Læs også blogindlægget om Behovsudsættelse 

 

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: