Hvad er det næste dit barn skal lære?

dec 13 • 4982 Views • 9 kommentarer til Hvad er det næste dit barn skal lære?

hvordan ved du hvad det næste er dit barn kan/skal lære?
og hvordan styrker du dine børns sunde udvikling?

Spørgsmål som mange forældre er optaget af  – bevidst eller ubevidst.

Kender du til teorierne om udviklingszoner?  i andre sammenhænge kaldet udviklingstrin?

udviklingsskridt

Vygotsky er ham med udviklingszoner, med begrebet “nærmeste udviklingsz one”, har inspireret mange pædagoger og lærerer  til at reflektere over forholdet mellem læring og udvikling

Dit barn udvikler sig ved hjælp af din støtte på alle områder – kropsligt, intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt.

Dit barn udvikles gennem kontakten og stimulering, mødet med de mennesker, der omgiver det, særlig forældre, bedsteforældre og pædagoger og lærere, ved at I imødekommer børnenes behov   for at blive “set” og er opmærksomme på at støtte dem i deres udviklingszoner

 

 

Er du bevidst om din rolle og betydning i forhold til dit barns udvikling?

Hvis du er det:

 • gør du dig tanker om din forældrerolle- hvad gør jeg som forælder og hvorfor
 • tror du på dig selv som forælder -og  tør stå op for dig selv på den fede måde
 • sikre du dig viden, f.x om børns udvikling og ved hvordan du bedst støtter dit barns udvikling
 • er opmærksom på dit barns nærmeste udviklingszone

Hvis du ikke tror på dig selv, bliver du magtesløs overfor barnet og tør ikke sætte de nødvendige kærlige rammer med personlig autoritet

Vigtigt er det at du har respekt for dit barns personlighed, fornemmer dets behov og involvere dig i dit barn.

Netop opmærksomheden på barnet og lydhørheden er meget central.

Godt så  – hvordan  støtter du  dit barns udvikling bedst

Det gør du ved:

 1. opmærksomt at kigge på, hvor dit barn er i sin udviklingstrin/zone – hvad leger det med og viser interesse for
 2. at vide noget om børns udvikling generelt
 3. at vide hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte
 4. ikke at overtage, så dit barn ikke selv lykkes med sin udvikling

 

Hvad er nærmeste udviklingszone

Nærmeste udviklings zone også kaldet NUZO, er karakteriseret ved, at barnet  med voksenstøtte eller støtte fra en mere kompetent kammerat, kan udføre praktiske og mentale handlinger, som de ikke er i stand til at udføre alene, hvorigennem det bidrager til sin egen læring.

Vygotsky mente, at børn i leg faktisk konstruerer nærmeste udviklings zone, da de i leg kan udføre handlinger i fantasien, der ligger ud over deres aktuelle udviklingstrin. Så lyt til deres leg

Forskellen mellem det niveau, hvor barnet kan løse en opgave ved hjælp af vejledning fra voksne og det niveau, hvor barnet kan løse en opgave ved egen hånd, er barnets nærmeste udvikling .

Udviklingszoner

udviklingszoneDer er ifølge Vygotsky tre niveauer i barnets udvikling, der skal bedømmes. Det første er barnets aktuelle udviklingsniveau og udviklingszoner

Det tredje er det niveau, hvor barnet ikke ville kunne forstå, det der ville blive gennemgået.

Her imellem ligger så det andet niveau, ”zonen for nærmeste udvikling”, som er det interessante at kende til.

 

Du skal med udviklingszoner arbejder ud fra  nærmeste udvikling, som betyder, at det dit barn kan i dag med din støtte, kan det i morgen selvstændigt.
Aktivering af børn skaber en ny NUZO og dermed udvikling af barnet. Det vil sige, at barnet skal udfordres, men ikke mere end at barnet alligevel skal kunne følge med.

 

Forestil dig den nærmeste udviklingszone, som et område der er lige uden for barnet:
UdviklingsZone_Talmedbørn
1.Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling.
2.Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil barnet føle sig frustreret,
og der vil ikke finde nogen læring sted.
3.
Ligger  udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en
læring.
Din opgave som forælder er at vejlede barnet til at omforme sin erfaring til en undren, der  bringer  barnet ind i sin nærmeste udviklingszone. Altså i det barnet næsten kan og som det øver sig i.
Den nærmeste udviklingszone  er betegnelsen på forskellen mellem det, dit barn er i stand til at klare på egen hånd og det, barnet kan klare med en lille smule hjælp
Og i den forskel ligger udviklingen for barnet.
Som voksen kan du være opmærksom på det barnet allerede kan motorisk, så kan du nemlig
udforme forskellige aktiviteter og udfordringer, og kun akkurat hjælpe barnet det, det behøver. Hvis du gør det, udvikler barnet sig.
Har du brug for at få det hele mere under huden, støtte dit barns selvfølelse og få mere viden om hvad du kan gøre lige netop i forhold til dit barn – kan du deltage på vores Online Workshop

Deltag på Online Workshoppen: Sådan støtter du dit barn selvfølelse

 • find ud af hvad dit barn kan i dets forskellige aldre
 • hvordan du støtter dit barn bedst muligt, der hvor det er i dets udvikling

teorierne Vygotsky’s Udviklingstrin

 

 

 

Familiemøder

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Kategori: benævne, dannelse, forældrekompetencer, forældreuddannelse, kommunikation, læring, nyeste blogindlæg, personlig udvikling
Tags:

9 Responses to Hvad er det næste dit barn skal lære?

 1. […] Vide hvad det næste er dit barn skal lære […]

 2. […] er ikke den eneste der mangler viden om børns udviklingstrin . Hvor skulle hun have lært det? det er jo ikke noget vi lærer om i skolen. Og Vivi er ikke den […]

 3. […] Læs også om udviklingstrin i blogindlægget  Hvad er det næste dit barn skal lære  […]

 4. […] blik, mens han undersøger det forskellige legetøj. Farmor følger med og nyder at følge hans leg og læring, nikker, smiler og har øjenkontakt med […]

 5. […] opmærksomhed på dit barns udviklingszoner …hvilke udfordringer er passende, hvad har det brug for at træne for at kunne vokse med de […]

 6. […] børn mulighed for at kunne stå på egne ben. Slip dem fri lidt efter lidt, når de er klar til næste udviklingstrin – næste skridt. Det er vigtigt at kunne stå på egne ben for at opleve sig succesfuld og få et godt liv. Hvis […]

 7. […] børnene med at få øje på deres næste udviklingstrin Viljestyrke er ikke når dit barn får sin […]

 8. […] De fleste forældre gør det. Særlig i de perioder, hvor der er særligt hektisk på arbejdet eller børnene er i gang med et nyt udviklingstrin […]

 9. […] kan forældres manglende viden om børns behov og udvikling og forældres manglende evner til at forstå og guide børn med personlig autoritet stå i vejen […]

Skriv et svar

« »