Skoleparathed fylder mere og mere både for forældrene og i den pædagogiske hverdag. Og det er også nødvendigt, mener Jette Juul, pædagog, der arbejder med overgangen fra børnehave til skole i institutionen Uglebo i Glamsbjerg.

At flere børn starter i skole som 5-årige, og at færre udskyder skolestart er en stor del af forklaringen på, at arbejdet med skoleparathed fylder mere i daginstitutionerne, mener hun.

På trods af de mange intentioner og bestræbelser, er det ikke alle børn, der er parate til at starte i skole. Det får uheldige konsekvenser for børnene.

Hele den der forcerethed må betyde, at der er nogle børn, som det simpelthen er ekstremt vanskeligt for at starte i skolen. Det er problematisk for alle parter, men først og fremmest for de børn, det drejer sig om

Stig Brostrøm