Tal Med Børn

Skal børn have streger for dårlig opførsel?

Børn skal opføre sig ordenligt – det kan  jeg nok blive enige med de fleste om, ik?

Jeg vender tilbage længere nede i blogindlægget, hvad jeg mener med ordenligt. Det er til glæde for dem selv, deres selvfølelse og for fællesskabets trivsel og læring.

Hvis børn ikke har lært at opføre sig ordenligt hjemmefra, er det nødvendigt at de lærer det i børnehaven og skolen.

Det kan  gøre på forskellig vis.

Nogle steder give man streger for dårlig opførsel

Nogle skoler bruger ned til 2. klasse, en sanktion de kalder ‘et tiltag med streger for dårlig opførsel’. Elever, der ikke følger lærerens eller pædagogens beskeder/opfører sig dårligt, får noteret en streg i et hæfte.

Elevens forældrene inddrages, når en elev har 4-5 streger.

 

Streger udløses f.eks.,

 • når man afbryder den voksne
 • taler grimt
 • kommer for sent til timen
 • nægter at gøre, som man bliver bedt om
 1. streg: eleven får kort fortalt, hvorfor stregen gives
 2. anden  streg: eleven får kort fortalt, hvorfor stregen gives
 3. tredje. streg: eleven bliver placeret på en ny plads (evt. i anden klasse)
 4. fjerde streg: eleven tages ud af klassen til en samtale med læreren/pædagogen. Eleven skal hjemme selv fortælle, at han/hun har fået 4 streger den dag samt hvorfor. Forældre skriver i kontaktbogen på intranettet, at der er talt om det hjemme.
 5. femte streg: eleven tages ud af klassen med læreren/pædagogen. Eleven skal så ringe til en forælder og fortælle om de 5 streger

Streger følger ikke eleven den efterfølgende dag. Hver dag er en ny begyndelse.

Der holdes jævnlige elevsamtaler og klassemøder, og forældrene bliver bedt om at bakke op om dette derhjemme

Er det en god ide at giver streger som sanktion for dårlig opførsel?

Umiddelbart kan dette tiltag lyde, som en god ide.

 • du får sagt nej til barnets dårlige opførsel
 • hver dag  er en ny begyndelse for barnet
 • skolen og lærerne tager ansvar og viser de vil samarbejde med forældrene
 • forældrene bliver inddraget og bedt om at tage ansvar også

Når vi giver børn streger som sanktion for dårlig opførsel, får vi altså sagt nej tak til en bestemt adfærd – dårlig opførsel.

Så langt så godt. Men hvilken virkning har den slags sanktioner ellers?

Hvis vi som i ovenstående tiltag kun fortæller børn, hvorfor de får streger, og ikke anviser, hvad de skal gøre i stedet, hvordan kan  eleverne så vide,  hvad der er det rigtige at gøre – altså godopførsel.

Videnskabelig assistent på DPU og forsker i klasseledelse Helle Plauborgs forskning viser, at sanktioner som f.eks. at blive smidt uden for døren gør eleverne kede af det og får dem til at skamme sig.

Det samme mener jeg, streger anvendt som ovenfor, også vil kunne.

Streger for dårlig opførsel skaber i bedste fald ro i klassen, men desværre skaber det også skam, skyld og syndebukke. Den dårlige opførsel og balladen stopper ikke. Man ved fra forskning at den ofte fortsætter indbyrdes mellem børnene uden for læringsrummet f.eks i frikvarteret eller på legepladsen.

 

Vi kender til det fra fortællingen om Lektor Blomme i Det forsømte forår

Det kan ikke siges bedre end dette:

 

Alt det der måleri er en uskik! Dannelse og opdragelse sker gennem dialog, spejling og anerkendende og omsorgsfuld inddragelse. Derfor er det relationen, der skal bære, og det er den, der skaber læring og gensidig respekt. Målinger bidrager kun til at få børn til at føle sig rigtige eller forkerte uanset, om man sætter streger for det ene eller det andet.
På biblioteket er der ca 7 m bøger om, hvorfor adfærdsregulering gennem belønning/straf ikke virker, og alle bøgerne bygger på solide videnskabelige studier og konkludere det samme=stor validitet!

Tak Charlotte Ammen

Hvordan trives og lærer børn bedst?

I dag ved alle at børn udvikler sig og lærer bedst i et trygt miljø, en kultur hvor der er medindflydelse og åbenhed, hvor man tør siger det, man mener, og kan eksperimentere uden at blive skældt ud over at lave fejl.

Det gælder i hjemmet, i børnehaven og i skolen

I  børnehaven er det pædagogen, i børnehaveklassen børnehaveklasselederen og i skolen  læreren, der er ansvarlig for at skabe et godt læringsmiljø. Det er hendes opgave, at alle børn på en eller anden måde bliver en del af gruppen, og at der skabes en følelse af samhørighed og fællesskab og ro i gruppen, så børnene i skolen kan modtage undervisning.

Børn skal trives for at lære og lære for at trives og det sker ikke med streger for dårlig opførsel, som anvendt ovenfor.

Læs også Børn skal trives for at lære og lære for at trives

Når børn bliver overvåget, irettesat, belært, bliver truet, får advarsler og straffet, mister de lysten til at lære og mister troen på sig selv. Når det sker, reagerer børn enten med at trække sig ind i sig selv og lukke af eller skaber konflikter, fjoller, driller og slår, hvilket giver uro i klassen og flytter fokus væk fra undervisningen.

Når børn ved, der er fokus på dem, at de bliver rost for at gøre deres bedste, får anerkendt deres følelser, bliver givet anvisninger og set, forstået og guidet med personlig autoritet, vokser lysten til at lære og troen på, at man kan.

Børns læring og trivsel i skolen, ved man fra forskning, hænger sammen med underviserens faglighed, evner og kompetencer.

Børns adfærd og trivsel hænger sammen med deres forældres –

 • selvindsigt
 • evner til at opdrage
 • evner at samtale med deres børn
 • viden om børn og børns udvikling
 • deres måde at opføre sig på

 

Du er rollemodel

 

Jeg taler derfor for, at man formidler viden og bruger dialog som redskab, ikke straf – i hjemmet, børnehaven, skolen og på arbejdspladsen og at lærere samarbejde med forældre på en bedre måde end på baggrund af streger for dårlig opførsel.

Ordenlig opførsel skaber man ved at passe på Den Gode Stemning

God stemning skabes

 • når man taler ordentligt til hinanden og lytter til hinanden
 • når man er opmærksom, nærværende til stede, der hvor man er
 • når man er imødekommende taler ordentligt med hinanden – samarbejder
 • når man lytter og giver plads til andre
 • når alle bliver inddraget, får plads og bliver hørt
 • når der er arbejdsro og tid til det man skal lave og nå
 • når alle deltager med opgaver og passer deres pligter
 • når man følger reglerne
 • når kommer til tiden
 • når man hjælpe hinanden
 • når man acceptere forskelligheder
 • når man har det godt og klarer sig godt
 • når man tager hensyn til hinanden
 • når der er orden og struktur
 • når der er realistiske planer
 • når man ved, hvordan man forebygger og løser konflikter

Børn opfører sig ordentligt, når de trives

Hvad er det børn skal kunne, for at vi oplever de opfører sig ordenligt
De kan:

 • lytte
 • behovsudsætte
 • påtage sig opgaver og alderssvarende ansvar
 • modtage beskeder og følge dem
 • være vedholdende
 • tålmodighed
 • være en god ven
 • skiftes til at tage tur
 • koncentrere sig
 • være opmærksom
 • samarbejde
 • løse enkle konflikter

Det er derfor vigtigt, at du som forældre, fra de er ganske små, lærer dine børn dette, og at vi alle passer på den gode stemning i børnehaven og skolen

God fornøjelse med at skabe en god stemning

 

Gem

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

En reaktion

 1. Sjovt Mette. Det du skriver om Den Gode Stemning passer på mit arbejde som professionel projektleder og bygherre. Det er de samme byggesten vi benytter. Tak for dine daglige puf. Vh. Ham du ved fra Lyngby

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: