Tal Med Børn

Hvorfor tale om at være robust, når vi taler om børns trivsel?

Robust et forfærdeligt ord
sådan skrev en læser i kommentaren på facebook til mit indlæg. Videre skrev hun:
Selvfølgelig er det vigtigt at vores børn lærer at kunne begå sig i verden på mange måder. Ordet robust associerer “tag dig sammen”. Selvværd er måske den bedste form for robusthed der findes.
Robusthed bliver brugt rigtig meget indenfor uddannelses verdenen i tiden og hænger sammen med et menneskesyn hvor vi hurtigt skal have de unge igennem uddannelse så de kan få “det gode liv”.
Som vejleder er jeg selvfølgelig stor fortaler for at uddannelse er vigtigt men reformerne lige i tiden hægter for mange af de unge af og robusthed er buzz ordet som de unge har taget for meget til sig. De styrer efter at man kun er noget hvis man er robust. Og det modsatte er sårbar (som jo bliver sat i forbindelse med psykiske lidelser…du er psykisk sårbar ikke bare syg) . Jeg tænker det som mangler er en uddybning af hvad der menes med robust for det opfattes negativt i de unges øre og ligger op til et skel mellem mennesker som stiller ubevidste store krav til de unge.
Robusthed er et vidt begreb, og hvad man lægger i ordet, afhænger meget af, hvem der bruger det.
Jeg håber mit indlæg forklarer tydeligt hvad jeg mener det vil sige, at klare sig godt i relation til begrebet robusthed. Jeg håber at det illustrerer mine værdier og menneskesyn. Alt kan naturligvis tolkes og bruges godt og skidt

Det ER nødvendigt at være robust

Har du lagt mærke til at “eksperter” på familie og børneområdet og politikker i en lind strøm bruger ordet robust, taler om at forældre, pædagoger og lærere skal støtte børn i at blive robuste?

Hvorfor er det lige NU, at robust er blevet det nye buzzword?

Det er det, fordi det er nødvendigt at være robust i dag, for at kunne klare sig  i en verden med stigende kompleksitet og uforudsigelighed.

Klare sig godt vel at mærke. At klare sig godt er jo det vi forældre ønsker for vores børn og for os selv. I min terminologi skal klare sig godt, forstås som, at børnene og vi trives med det vi gør, er glade og gør noget der giver mening for os. Klarer os mentalt følelsesmæssigt og socialt godt gennem livet. Og kan vi ikke selv må der hjælpes udefra.

Familiestrukturer i forandring kræver krav

27_træneVores familiestrukturer er i forandring, børn skal kunne omstille sig i 7 -7 eller 9-5 ordninger. Stigning i brug af de sociale medier og krav om online og offline kræver, at de som individer står stærkt.

Det stiller nye krav til børns mentale og sociale kompetencer.

Og det stiller nye krav til os som forældre og til pædagoger og lærere.

Forskning viser at robusthed er helt centralt, når vi taler om børn og unges mentale sundhed. Robusthed er derfor det nye store forskningsområde inden for mental trivsel. Det viser sig nemlig at mange børn mangler mental modstandskraft.

Men det kan trænes

Men hvad vil det egentlig sige at være robust?

 

Jeg vil beskrive robusthed  således på baggrund af forskellige definitioner jeg har læst:

Robusthed er individets evne til at møde livet og dets udfordringer med en bevidsthed om eget ansvar, når det er svært og går mindre godt. Men også med en tro på, at det nok skal gå. Robusthed er, når man ikke føler, at man dør af, at livet gør ondt indimellem. Robusthed er evnen til at justere på sine tanker –  at kunne mentalisere (læs om mentalisering længere nede i blogindlægget )

I sin essens er robusthed en personlig ressource, der styrker individet, men som alle personlige ressourcer vil vores relationer og de rammer, vi funger under både være forstærkende og forværrende. Opbygning af bæredygtig og sund robusthed sker ved at tænke i samspillet mellem individ, gruppe og rammer.

Ja livet kommer ind i mellem til at gøre ubeskriveligt ondt. Men når vi har udviklet robusthed, ved vi at vi ikke går ikke i stykker af det der kommer. Vi er i stand til at søge hjælp om nødvendigt, rumme det svære og stadig føle os lykkelige og taknemmelige for livet.

Vi skal turde lade ungerne opleve livets svære følelser, for modgang, usikkerhed, manglende lyst og frygt er ikke skadeligt for børn, det er tværtimod ofte tegn på, at de udvikler sig.

Det handler om, hvad der giver det enkelte menneske styrke, mod og vilje til at leve det liv, som er bedst for vedkommende

 

Bevidst fokus udvikler robusthed

Danskerne bliver gang på gang kåret som verdens lykkeligste folk. Men billedet ser helt anderledes ud, når børn og unge bliver spurgt, om hvordan de har det. Deres svar er “ikke særligt godt”, og det gælder både deres stress, søvn og livs tilfredshed, som kun er blevet forværret de sidste 20 år. Det fremgår af en ny stor rapport om børn og unges mentale trivsel, som netop er offentliggjort af Vidensråd for Forebyggelse.

Årsagen til de unges manglende robusthed beskrives således af Carsten Obel Direktør, Professor på  Center for Sundhedssamarbejde

I virkeligheden har nutidens børn det bedre end nogensinde i verdenshistorien. Vi har at gøre med en stor gruppe af børn og unge med mange ressourcer, men som måske er blevet overbeskyttet og derfor ikke trives.

Overbeskyttelse fører nemlig, selvom den er gjort i bedste intension, IKKE til robusthed

Hvis dit  barn kommer hjem fra skole med en  dårlig karakter for en dansk stil, de selv syntes var rigtig god, skal du  ikke bare sige ’pyt med det’, eller ’du skal nok klare den bedre næste gang’. Du skal hellere sige: ’Der skal vist bare flere forsøg til – hvad kan du gøre anderledes næste gang?’

Sofie Münster: ’Klog er noget man øver sig på  Politikens Forlag

Målet er at få en dialog med barnet, som ikke handler om at bekræfte det i, at det er god til at skrive eller fastholde det i at det ikke god til at skrive og ikke tager det alvorligt. Det handler om at tale om, hvad der skal til, for at det bliver bedre og så tage små skridt og rose når barnet træner.

 

Hvor kommer robustheden fra?

Robusthed er  ifølge eksperterne i varierende grad født med, men den kan lide skade og  genvindes. Robusthed og mentalisering kan trænes. Mentalisering breder sig lige nu med stormskridt blandt psykologer, psykiatere og i pædagogikken i Danmark

Forskning har vist at vi gennem bevidst aktivitet individuelt og i fællesskab, kan ændre vores hjerne og måden, den fungerer på. Det er en læringsproces, hvor du i samspil med andre, tilegner dig viden om dig selv, om de andre og om de forhold, der indvirker på trivsel.

Så kort sagt selvindsigt er vigtig for at udvikle robusthed

Robusthed er oprindelig noget, man beskæftigede sig med i det amerikanske militær, men i de senere år har forskere over hele verden taget tankegangen til sig.

En central figur i robustheds forskningen er den britiske professor i børnepsykiatri Michael Rutter fra universitetet King’s College i London. Han er også blevet kaldt ’børnepsykologiens fader’ og var den første professor i børnepsykiatri. I Danmark er Aarhus Universitet spydspids i robustheds forskningen, og her har man et tæt samarbejde med Michael Rutter.

 

Hvis ansvar er udviklingen af robustheden?

Er det forældrene der skal arbejde med deres egen robusthed og børnenes? Er det pædagoger og lærere der skal, eller er det på endnu højere samfundsplan, politikkerne der skal justere strukturelle rammer, så børn forældre og lærere og pædagoger, får bedre hjælp og mulighed for at bliver robuste og samarbejde om at støtte den kommende generation til robusthed?

Det er som altid, både og, som jeg ser det. Hvert niveau har sine muligheder for at støtte op om robustheden.

Løsningen må være at vi skaber de stærkeste familie fællesskaber og samarbejdsrelationer mellem forældre og børn og forældre og pædagoger og pædagoger, samtidig med, at vi dagligt selv lærer at navigere modstandsdygtigt i den virkelighed, vi befinder os i.

Pædagoger og lærere bør indgå i en konstruktiv dialog om vilkår med politikerne og sammen med forældrene drøfte , hvordan uhensigtsmæssige vilkår ændres.

For­melt set er det politikerne , der har ansvaret for at skabe gode vilkår på institutioner og i familien

Men der sker kun reelle forandringer i robusthed, hvis alle bakker op, og hver person gør en aktiv indsats for at styrke fællesskabet og sig selv.

 

Hvad kræver det af dig som forældre at støtte dit barn til mental robusthed

Mit fokus er på tal med børn forældrene, derfor har jeg et bud på, hvad du som forælder kan gøre, for at hjælpe dine børn til at blive robuste.

Du skaber robusthed, hvis du som forældre ser, hører, forstår og guider med personlig autoritet og lægger op til fællesskab og samarbejder med pædagoger og lærere om opgaven

Mangel på voksnes personlige autoritet og empatisk feedback gør børnene sårbare, utrygge rodløse,og forvirrede .

Du får lige et eksempel på, hvad du kan gøre med din personlige autoritet, som forælder overfor et barn, der skal lære at skrive bogstaver, men som ikke gider, råber og kaster blyanten fra sig og siger:

Jeg dur ikke til det her, jeg gider ikke …

Så skal du mor eller far ikke svare

det passer ikke – selvfølgelig kan du, se at komme i gang.

Når det er så åbenlyst, at barnet ikke kan, skal barnet og dets følelser tages alvorligt.

Du kan så i stedet anerkendende sige:

Øv ja , – det er træls ikke at være god til noget man skal. En gang imellem er der ting, der ikke lykkes. Hvor er det godt du øver dig, når du træner bliver du bedre , men det tager lidt tid. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig videre?

Du skaber ikke robusthed når du:

 • lader stå til – lezafaire opdragelse
 • undlader at tage konflikter med ungerne – konfliktsky
 • bestemmer autoritært, – autoritær opdragelse
 • nedgør barnet og dets følelser
 • råber og skælder ud
 • stiller for store krav  og udfordringer
 • presser for meget
 • roser overdreven

 

Gør det nemt for dig selv

Med dit  individuelt tilrettelagte online forløb inkluderet  personlig sparring  bliver forældreledelse en overskuelig opgave

klik på billedet for at læse mere om det individuelle onlineforløb Forældreledelse

 

Mine  Magiske søndagskort og Mine bedste snakkekort indgår i dit online forløb, hvis de passer til dine udfordringer eller med de problmer dit barn har

Med samtalekortene  sikre du på en nem og overskuelig måde ved samtaler støtte, så dine børn  udvikler deres  indre kerne og  ydre kerne =  robusthed =  at have det godt og klare sig godt.

             

Hvad skal du så gøre for at skabe robuste børn

Der er ikke nogen bestemt adfærd forbundet med at være robust. Der er ikke en bestemt opskrift  du og dine  børn skal følge for at blive mere robuste.

10 forslag som er værd at tænke over undervejs i opdragelsen, medgiver jeg her :

 1. Vær opmærksom på din egen mentale robusthed og selvindsigt – når du er du nærværende, opmærksom, aktivt lyttende og empatisk er det faktisk ikke så svært at læse dit barn
 2. Være opmærksomhed på dit barns udviklingszoner …hvilke udfordringer er passende, hvad har det brug for at træne for at kunne vokse med de opgaver det møder. Succes skaber lyst til at prøve igen. Bliver dit barn igen og igen udfordret ud over sine grænser, bliver det magtesløst og udvikler uheldige forsvarsmekanismer. Når et barn får alt for store udfordringer hele tiden, knækker filmen. Så begynder hjernen at generalisere og fortælle barnet, at det hele er noget farligt noget. Det øger sårbarheden og mindsker robustheden, forklarer Poul Lundgaard Bak.læge og robusthedsforsker fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.Omvendt, hvis et barn bliver udfordret så tilpas, at det kun lige går over sin komfortzone hver dag, bliver det robust.
 3. Anerkend dit barns følelser – det er i orden at være ked af det og vred. Når dit barn har følt sig accepteret som det er, og at det er ok at have sine følelser, bliver det bedre til at klare det det skal.
 4. Guide det med personlig autoritet til selvindsigt. Hjælp dit barn med at skabe ro mentalt. Lær det at trække vejret dybt ned i maven. Mindfulness virker også på børn. Lav simple øvelser med dine børn.
 5. Styrk dit barns viljestyrke
 6.  Styrk dit barns karakterdannelse
 7. Ros dit barn, men overdreven ros, for noget, dit barn slet ikke er god til, kan være skadeligt og give skrøbelige børn. Ros dit barn for at øve sig på det, som er svært. Ros for at prøve, ros processen fremfor resultatet. Ros  er bedre end skældud. Problemet er ufortjent ros, kan føre barnet ud i et selvbedrag. Det giver et urealistisk billede af, hvad man kan. Når barnet kommer ud i virkeligheden, rammer det som en boomerang i nakken.
 8. Giv det tilpasse udfordringer. Du er derfor nødt til at kende lidt til børns udvikling og ikke bare bruge din autopilot Du kan downloade en fil om børns udvikling i forskellige aldre
 9. Vis det vej til, hvordan man må træne og øve sig for at kunne lykkes og vær en personlig autoritet og rollemodel
 10. Lær selv at løse konflikter med hjerte og hjerne  og lær  dine børn hvordan man løser konflikter

Ikke klar til et online kursus

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Få inspiration til børneopdragelse og gode samtaler tilmeld dig tal med børns inspirationsmail og få samtidig det gratis e-hæfte: Er du skurk eller helt i dine historier

Gem

 

Børns Karakterdannelse from MortenBo-Film.dk on Vimeo.

 

Robuste ledere

“Den robuste skrøbelige leder har en følsomhed, der gør hende i stand til at forstå sine medmennesker. Hun er samvittighedsfuld, og i modsætning til den robuste leder har hun ikke lukket ned for sit moralske og etiske kompas”, siger Ole Fogh Kirkeby.

I bogen “Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab”, udkommet februar 2018 , argumenterer han for at droppe idealet om den hårdføre robuste leder til fordel for en mere sensitiv robusthed.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

3 reaktioner

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: