Tal Med Børn

Personlig autoritet i familien

Lille mand” var sød og velopdragen trods sin unge alder. Jeg synes det var flot han blev siddende mens hans spiste croissant (håber godt han måtte for sine forældre…ellers siger vi ikke noget til nogen :-) )

Hyggeligt at hilse på dig igen Mette

sådan skrev en fra mit netværk på facebook efter vores møde til en bogreception, hvor farverige farmor havde taget lille K med.

Mit svar til hende var:

Tak – hyggeligt at sige hej igen
Lille K på 15 måneder ved godt at man sidder på en stol, når man spiser.
Det er han blevet guidet til med personlig autoritet og empati, det skal de forøvrigt også i vuggeren
Og forøvrigt….
Jeg gør ikke noget hans forældre ikke vil have – hvis vi er uenige om noget med mine sundhedsplejerske øjne, taler vi om det, men det ER dem der bestemmer i sidste ende.
Jeg er “bare” Farverige Farmor

 

Hvem har magten

Hvem har magten og hvem bestemmer hjemme hos jer og hvornår og hvordan ?
De mest kompetente forældre er de forældre der er opmærksomme på samspillet med deres børn og bruger deres personlige autoritet.
Samspil er ikke at bestemme – at være autoritær  Det er som ordet siger et “spil ” – vi spiller sammen.
Samspil er dialog. 

At lytte til … være lydhøre over for vores børns temperament og bruge hensigtsmæssige strategier at bestemme, give medbestemmelse og selvbestemmelse til børnene efter alder og udviklingstrin.
Være Nysgerrige på dem og på os selv.

Når vi gør det får vi trygge, glade og velfungerende robuste og livsduelige børn nu og i fremtiden
Det er de voksnes opgave.

Vi fødes med masser af personlig autoritet.

Helt fra begyndelsen af vores samliv med andre giver vi med stor selvfølgelighed udtryk for vores ønsker, behov, grænser og allerede fra 4-måneders alderen også for vores sym- og antipatier.

Det er først senere, vi lærer at sætte spørgsmålstegn ved os selv, få dårlig samvittighed over vores ønsker og behov eller skyldfølelse over vores antipatier.
Jesper Juul

kro220412

 

Tegning Claus Bigum

 

Autoritet & Autoritær

Der er vigtigt at skelne mellem

  • en autoritets person
  • en autoritær person.

Den autoritære person kræver lydighed, når han siger:

Du skal gøre, som jeg siger, du skal, fordi jeg siger det og fordi jeg er voksen og bestemmer

En person med autoritet har en anden tilgang:

Jeg vil blande mig i dit liv ved at overbevise dig om, hvad der er rigtigt og forkert, at du gør. Det er mit ansvar som din far, at sørge for at du får børstet tænder, så du ikke får huller og skal bores i dem hos tandlægen.

Det sidste sker ved, at opdrageren optræder med tydelighed, når han forsøger at overbevise sig selv, sine børn eller elever om, hvad der er respektabelt at gøre.

Det sker, når voksne yder modstand og siger nej til deres datters ønske om at købe et for seksuelt udfordrende stykke tøj når de er 12 år

 

Autoritative forældre skaber selvstændig børn

Forskning viser at børn af autoritative forældre er mere selvstændige, beherskede og tilfredse, end børn der ingen rammer og regler har og eller har for mange og bliver opdraget autoritært.

Er du en personlig autoritet, er du en god rollemodel, der handler, som du taler, og holder fast i dine meninger, ved hvad du står for og hvorfor, fordi det du gør er baseret bevidst på dine værdier
Du har tydelige rammer for dit barns sengetid – ligesom der er tid og rum til at læse bøger og hyggesnakke. Når der opstår konflikter, holder du fast, samtidig med at du lydhør over for barnet og fleksible i det små.

Et eksempel på personlig autoritet.

Betina skriver:  

Jeg bestemmer som udgangspunkt det hele, men jeg giver gerne retten til selvbestemmelse videre, når jeg ved det er situationer min datter sagtens kan klare at bestemme selv og retten til at bestemme får hun også lov helt og holdt at sidde med når det handler om hvad vi fx skal på legepladsen.


Men jeg synes at selvom man sagtens kan give magten væk, så er det vigtigt at børn ved at der står stabile voksne der er klar til at tage den tilbage såfremt det alligevel ikke går.


Magt i vores hænder kan kun bruges til noget godt, hvis vi forstår at bruge den konstruktivt, og kan man aflæse at barnet er i en vakkelvorn situation er det dejligt man har en stærk person i ryggen der kan hjælpe en med at formidle den magt man står med og kan tage den lidt hvis presset er for stort

 

Bliv en Personlig Autoritet i opdragelsen af dine børn

 

IMG_6541

 

Kom med i min Klub Forældreledelse

 

 

 

Læs om Forældrelounge klik på knappen

 

 

Læs artiklen  Den danske angst for opdragelse

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: