Tal Med Børn

Hvordan har du det med ordet opdragelse?

I en del år har man været dømt ude, hvis man bruge ordet opdragelse.

Du blev nærmest sat i bås og betegnet som gammeldags og autoritær, hvis du brugte begrebet og de fleste følger jo strømmen eller vil gerne være med på “bibet” , så i mange år har opdragelse som begreb været dømt ude.

Nu er det igen på vej ind igen. Flere og flere tør taget ordet i deres mund og er derfor også begyndt at forholde sig til hvordan de rent faktisk opdrager deres børn. Og godt for det, for opdragelse er vigtigt for dine børns trivsel.

Det er nemt i en travl hverdag, at springe sit forældre ansvar over, den lidt kedelige del af opgaven og gå direkte til x- faktor, fredagsslik og råhygge i sofaen. Men det skaber ikke robuste og livsduelige børn.

Opdragelse er vigtig, fordi børn har brug for tydelige regler og værdier, som de kan reagere på og navigere ud fra. Børn er ikke født med en værktøjskasse. De skal have hjælp til at manøvrere på den sociale arena, regulere deres følelser og udsætte egne behov, så de er rare at være sammen med. Det giver børn ro og trivsel og et godt selvværd
Charlotte Diamant, psykolog i Psykiatrifonden.

Hvad er det du gør, når du opdrager bevidst

Når du opdrager tør du stå op for dig selv  og du giver du din viden og normer videre. Du videregivere dine normerne for, hvordan man fx er sammen i jeres familie, hvordan I taler til og om hinanden, hvordan I  deler opgaver og håndterer konflikter.
Rammerne for om I i jeres familien siger undskyld til hinanden, tak for mad og tager tallerkenerne af bordet. Det er reglerne om børnene fx. selv tager flyverdragt på og bliver ved med at spille klaver, også når det bliver svært.  Alt sammen opdragelse med et begreb kaldet Karakterdannelse
Opdragelse ruster dine børn så de kan begå sig, kan  være en god kammerat og vedholdende, når noget bliver svært. Med god opdragelse lærer børn at  takle udfordringer aktivt, at kunne udsætte deres behov,  at vente på at det bliver ens tur og at styrer deres følelser – bruger hjerte og hjerne

Børn har brug for at du er en personlig autoritet

pegefinger

At være en personlig autoritet, autoritativ er ikke det samme, som at være autoritær, og pegefinger belærende, læs mit blogindlæg om Personlig autortitet .

Forskning viser at børn af autoritative forældre er mere selvstændige, beherskede og tilfredse, end børn der ingen rammer og regler har og eller har for mange og bliver opdraget autoritært.

Er du en personlig autoritet, er du en god rollemodel, der handler, som du taler, og holder fast i dine meninger, ved hvad du står for og hvorfor, fordi det du gør er baseret bevidst på dine værdier Det kræver dine værdier ikke kører på autopilot 
Du har tydelige rammer for dit barns sengetid – ligesom der er tid og rum til at læse bøger og hyggesnakke. Når der opstår

konflikter, holder du fast, samtidig med at du lydhør over for barnet og fleksible i det små.

 

Konfliktfri opdragelse er utopi

feriekonflikter

Charlotte Diamant giver et  glimrende eksempel på den personlige autoritative forældres reaktion:

Din 4-årige pige nægter at tage flyverdragt på, da I skal hjem fra børnehaven. Du har bedt om det tre gange nu. Hvad gør du?
Du anerkender, at hun ikke har lyst, ved fx at sige:
Jeg kan se på dig, at du ikke orker at tage flyverdragten på lige nu. Det er også øv, at den skal på alligevel. Jeg bliver siddende her med dig, mens du får den på.
Når du med dit kropssprog og tale kommunikerer en positiv forventning, som du ønsker at , at dit barn kan leve op til, er der overvejende stor sandsynlighed for, at barnet vil tage dragten på.
Barnet oplever, at hun og hendes følelser bliver anerkendt, og at du  vil hende  det bedste. Men samtidig viser du at der er forventninger, der skal efterleves. Du må gentage dig selv, indtil det lykkes – også hvis det betyder en rasende pige. Vær der og rum det- giv ikke op.

Det er ikke muligt at gå igennem livet uden konflikter, men her bliver det en fælles kamp mod flyverdragten og ikke med barnet og den voksne på hvert sit hold.

Men husk det skal gøres første gang og igen og igen for dit barn giver nemt op, særlig når det er træt, og hvis du giver op en gang gentager konflikten sig.

Når du stiller rimelige krav til dine børn, udfordrer til deres udviklingstrin, og trinet lige over  hjælper du dit barn videre i at lære at klare sig selv og opleve glæde.

Gode råd til opslagstavlen

 • Giv dit barn nærvær,  varme
 • Lad barnet få medbestemmelse og selvbestemmelse
 • Anerkend dit barns følelser – for at det prøver fremfor resultatet
 • Respekter dit barns grænser
 • Tal om jeres families regler og rammer
 • Lyt til barnets synspunkter
 • Brug kun dialog, hvis du vil den
 • Stil rimelige krav
 • Tænk struktur , forudsigelighed og rammer
 • Hav modet til at stå ved det, du mener
 • Være konsekvent på det vigtige
 • Sæt klare regler og rimelige grænser
 • Gør dine forventninger klare så børnene kender dem
 • Skriv de ubrydelige regler på opslagstavlen

regler

Magiske Søndagskort

Magiske søndagskort er dialogkort beregnet til at bruge om søndagene gennem året. Fx. ved morgenbordet eller aftensmåltidet. Du sikrer at I i jeres familie, får talt om det vigtige.
Jeg har sagt rammen… så det ikke løber ud i sandet. Det er nemt at huske – et kort hver søndag før i tager fat på en ny uge .
Børnehaven, børnehaveklasserne og skoler kan bruge dialogkortene f.eks om mandagen eller fredagen …. ja faktisk hvilken som helst dag,
Når jeg har valgt søndagen til familier hænger det sammen med at der afslutter man ugen og tager fat på en ny. Det sætter en god ramme  og søndag har man ofte mere tid sammen
Bestil Magiske søndagskort
bestilnu
Hør mere om dem, tilmeld dig listen for Magiske Søndagskort
 MagiskeSøndagskort
Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: