Tal Med Børn

Konrad, lad nu være med at være ked af det

Konrad – lad nu være med at være ked af det

eller

Konrad – nu  skal du ikke være sur …

Den slags sætninger hører jeg heldigvis ikke Konrads forældre bruge, når han er ked af det eller sur.

Konrad får lov til at have de følelser har, og det glæder mit farverige farmor hjerte.

 

Skal dine børn være glade for at du kan holde dem ud?

Pædagoger vil have glade børn. Er det mon også sådan forældre har det?

Har du det sådan?

Ny forskning viser at børn skal helst være glade. Den viser at Pædagoger kan have en tendens til at fokusere på børns positive følelser, frem for de negative.

Sådan blev der skrevet i en artikel, nævnt i BULP’s nyhedsbrev her i Januar 2018

 

Positive og negative følelser

Forskning viser at nogen pædagoger skelner mellem positive og negative følelser, og at de negative følelser helst i langt de fleste tilfælde skal ændres til positive følelser. Vi skal have glade børn. Det er godt i sig selv, og det bliver betragtet som vigtigt for, at børn kan lære.

Og ja, det er vigtigt, at børn har det godt og trives, er glade for at have det godt og klare sig godt.

Det er vigtigt for børn, at få anerkendt alle de forskellig følelser de har – at  hele følelsesregistret anerkendes.

Følelser er følelser – der er i mine øjne  ikke positive og negative følelser. Der er følelser, der kan være nemmere at rumme end andre. Vi har de følelser vi har. Der er følelser der er mere uhensigtsmæssige at holde fast i.
Som Betina Nielsen skriver på min facebookside: 

Hvis man få overtrådt sine grænser er det forståeligt, at man bliver vred. Der findes mange mennesker, der ikke kan sige fra,  fordi de ikke har har fået lov til det.

Lad os nu i stedet lære at navigere og kunne regulere alle vores følelser, fremfor kun at gå rundt med et fake smil, og dermed lade som om alting hele tiden er i skønneste orden.

Ja, vi må træne at lytte til vores følelser, være i dem, sætte ord på dem og rumme alle typer følelser – så bliver livet værd at leve – Livet er ikke et glansbillede 

Børn skal have lov til at være kede af det, irriteret, sure og vrede.

Der er altid en grund til vi har de følelser vi har.

 

Sæt ord på følelserne

Pædagoger har mulighed for at arbejde bevidst med børnenes følelser. Og det har du også som forældre.

Du kan tale med dine børn om følelser. Om at være at ’sur’, og give dem et sted hvor de har lov til at skrige og råbe.

Og Bland ikke dine egne følelser sammen med dit barns 

Merete Monrad er lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, og har forsket i pædagogers følelsesarbejde.

Hun peger på, at følelser og det at sætte ord på dem har fået mere eksplicit opmærksomhed i daginstitutionerne de senere år. Det sker især gennem antimobbestrategier og programmer, som for eksempel ’fri for mobberi’ og ’Trin-for-Trin’.

Der er stigende brug af metoder i daginstitutionerne til at arbejde med børns sociale og emotionelle kompetencer. Forskellige pakkeløsninger, som er forsøg på at sige, at det følelsesmæssige er enormt vigtigt. Man lærer børn at håndtere og sætte ord på deres følelser. Den del er der ret stor bevidsthed om

Børn skal både hjemme og i institutionerne ofte være stille. Det skal være glade følelser og  glade lyde. Men sådan er virkeligheden jo bare ikke.

 

Hvilke følelser taler vi mest om

Peter Østergaard Andersen er lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling på Københavns Universitet. Hans forskningsområder er blandt andet samspillet mellem udvikling af pædagogiske praksisformer, pædagogisk teori og fokuseringen på dokumentation, evaluering og målbarhed. Han mener

at programmerne til social og følelsesmæssig træning er problematiske, fordi de opererer manualer med forholdsvis få og ikke særlig nuancerede følelser. Det risikerer at gøre blind for, at børn, og voksne for den sags skyld, sjældent er båret af en bestemt følelse

Hans bog bogen ’Følelser og pædagogik – i samfundsteoretisk perspektiv’ udkommer i januar 2018 på Hans Reitzels forlag.

 

Hvad kan du gøre som forælder:

  • Du kan være i følelserne med dine børn
  • Du tale med dine børn om alle de mange forskellige følelser vi har.
  • Du kan anvise hvad dit barn kan gøre hensigtsmæssigt, når følelserne overmaner og fylder for meget.
  • Du kan vise dem, hvordan man kan agere i stedet for at reagere- være en god rollemodel
Vil du lære mere om følelser, gode samtaler og  stærk forældreledelse?

Bliv den succesfulde forælder dine børn har brug for og fortjener, når du har sat dem i verden.

Kom med i  min gruppe Forældreledelse hvor du gratis tips og trædesten

Hør om hvordan det er for dit barn at føle sig uden for og få hjælp til at støtte dit barn

Følelser Føle sig uden for følelse
Emnerne ensom, sorg og føle sig uden for  indgår naturligvis også – men endnu vigtigere får du hjælp til  hvordan du hjælper dit barn i de situationer. Hjælp til de svære samtaler.

En gang om måneden får du serveret  et for forælder relevant tema.

Der er i gruppen masser af forskellige freebies

Jeg beskriver temaet for dig og viser dig trin of or trin, hvordan du kan bruge viden og redskaber til at  skabe forandringer, der måtte være brug for.

Lær om følelser i forældreledelse 's gruppen

Lær om følelser

Glæder mig til vi ses

Mette Weber

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: