Har vi forældre skyld – når det går vores børn skidt?

dec 6 • 191 Views • Ingen kommentarer til Har vi forældre skyld – når det går vores børn skidt?

Skyld har vi heldigvis sjældent, det kan du læse om længere ned i blogindlægget. Vi har i mine øjne et ansvar for de børn, vi har sat i verden,

At blive bekræftet i, at de beslutninger vi træffer på vores børn vegne, og den måde hvorpå vi er forældre, er godt nok og slår til.
Begge vores drenge (4 og 7) har det sværere udover hvad der er forventeligt i børnehaven og i skolen.
Så jeg er i tvivl om, om vi har skyld i det som forældre?
Om vi kan forandre vores hverdag, så den laver en ramme, der er nemmere for vores børn at agere i.
At få andres briller til at de ind i vores familie og børnenes liv, det ville være fantastisk.

Sådan svarer en mor i min lukkede facebookgruppe Forældreledelse på min opdatering hvor jeg skrev
Hvad ville være en stor succes for dig lige nu som forælder?
Jeg svarer dig med et blogindlæg

En Modig mor

Det er et stærkt skrevet svar.

Tak til denne mor, som gør sig så vigtige tanker og refleksioner.

Hun stiller sig selv det sprørgsmål

Er vi gode nok og har vi gjort det godt nok. 

Det er modigt at hun tør sætte ord på noget, som jeg er sikker på flere forældre kan opleve på et eller andet tidspunkt, når de er forældre.
Det er  for komplekst til at man kan svare direkte på det.Men jeg vil gerne folde mine tanker og refleksioner ud .
På baggrund af hendes spørgsmål stiller jeg mig selv følgende spørgsmål

Hvad er godt nok –  har vi  skyld  – hvornår er vi skyldige

 

Hvordan måler man forældrevner

Hvordan måler man forældreevner – er det på børnenes adfærd, evner  og kompetencer? Er det om de har det godt og klarer sig godt?  Er det om de tilpasser sig og lever op til de forventninger vi, børnehave og  skole har?
Jeg går ud fra at denne mor og far og forældre generelt gør eller  har gjort jeres bedste, med den viden de har, der hvor de er eller  med det de  kendte til der hvor de var engang.
Jeg synes, hvis man har det, som denne mor beskriver,  så handler det om at se på hvordan situationen er lige nu og her og så se fremad. Finde ud af hvad man kan gøre anderledes,  fremadrettet for at støtte børnene, hvis man er i tvivl, om det man gør er godt.

Skyld

Skyld, er i følge ordbogen :
det ansvar, et menneske pådrager sig ved at OVERTRÆDE  eller UNDLADE at efterleve adfærdsregulerende regler, dvs. retsregler og moralske normer, og som ofte er grundlag for sanktioner imod overtræderne fra statsmagtens, samfundets eller sociale og religiøse gruppers side i form af fx fordømmelse, straf, udelukkelse eller erstatningsansvar.
Hos visse mennesker udløses skyldfølelsen af blot tanken om en mindre forseelse, mens det hos andre kræver alvorlige handlinger.
Skyld resulterer i nedsat selvfølelse, selvbebrejdelser og ofte et ønske om at sone eller gøre de reelle eller fantaserede skader gode igen
Vi har vel dybest set i forhold til denne beskrivelse alle skyld …men jeg foretrækker at tale om ansvar for at gøre vores bedste.

Ansvar kræver Action

Vi har et forældre ansvar over for de børn vi har sat i verden. Hvis de ikke har det godt eller du  bliver i tvivl om, du kan hjælpe dem bedre end du gør, synes jeg, at man har et ansvar for at søge hjælp.
Gør man ikke det, så kan man tale om skyld og om at være skyldig.
Når man er i tvivl og skriver
Om vi kan forandre vores hverdag, så den laver en ramme, der er nemmere for vores børn at agere i.
At få andres briller til at se ind i vores familie og børnenes liv, det ville være fantastisk.
Så mener jeg det er en god ide, eller rettere så synes jeg, at  man er forpligtet som forælder, at tage ansvar – tage action og få talt med nogen, der kan hjælpe med at kigge på om
  1. der ER noget man kan forandre i dagligdagen, så det bliver nemmere for børnene at agerer i.
  2. der ER noget i den måde man taler til og samtaler med sine børn  på  i familien der kan ændres
  3. der er måder man kunne sætte sine børns udvikling, karakterdannelse, personlige og sociale kompetencer

Forslag til handlinger – der er altid en vej

 

Der er mange muligheder, jeg vil blot nævne et par af dem jeg tilbyder

Kom med i min gratis gruppe og få tips og trædesten

 

Få en 20 min gratis samtale

1. Klik på billedet

2. Udfyld det spørgeskema   du lander på

3. bliv ringet op af mig og få en afklarende samtale

 

En samtale er desværre ikke nok til at skabe forandringer over tid. Du vil efter samtalen føle dig lettet i en  kort periode  – men at skabe varighed forandringer kræver betydelig mere.

 

Blive medlem i Forældrelounge

Til dem der ønsker vedvarende forandringer og ønsker forandringer  har jeg lavet en Medlemsklub. Alle kan være med den pris jeg har sat. KUN 139,- om måneden inkl. personlig individuel sparring med mig og  månedlige Q & A

Foretrækker du at skabe forandringer i et inspirerende fælleskab og netværk sammen med 12 andre, som arbejder med det samme som dig,  så er mit Kickoff 2021: Sådan skaber du udviklingsstøtende samspil og samtaler med dine børn på 12 måneder lige noget for dig.

Vi går i gang med 1.lektion 1. januar. Engangspris 1.598,- eller  149,-pr. måned.

 

Handling skaber forvandling – fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtene ikke

 

Kategori: Familierelationer, forældrekompetencer, forældreledelse, forældreuddannelse, kommunikation, kompetencer, nyeste blogindlæg, relationer, selvværd, trivsel, Uncategorized, værdier
Tags:

Leave a Reply

« »