E-bøger er elektroniske bøger til dig, der har en travl hverdag. Du ønsker som forælder, at blive klogere på et afgrænset emne.

Du har ikke tid eller overskud til at læse en tyk bog og finde de sider, der handler om det du lige har brug for.

Mine e-bøger kan læses på ipad, eller mobilen. de mindre på en aften,  de lidt større på en weekend eller ferie
De har under 100 sider inklusiv billeder.

Når du har læst dem har du fået ny viden, masser ideer og redskaber, til hvad du kan gøre hvis du skal skabe en forandring. Du får også link til, hvor du kan læse mere, hvis du har brug for det.

Til en overkommelig pris giver mine e-bøger dig inspiration og motiverer dig til at skabe de ændringer, du har brug for i din forældreledelse

E- bøgernes pris er sat efter hvor mange sider de indeholder –

Du finder e-bøgerne  i shoppen