DIALOGEN LUKKER OP, FLYTTER, FORBINDER OG SÅR FRØ

 

I hverdagssproget bruges dialog i flæng om det at have en samtale, men dialog er mere end blot at tale sammen. Vi taler med hinanden på nogle helt særlige præmisser.

Når vi har en dialog, taler vi sammen på en særlig måde. Der er bevægelse i samtalen, og deltagerne søger aktivt at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt.

Succesfulde dialoger lukker op, flytter, forbinder og sår frø, og frøene vokser sig store, når de vandes med empati. Nærværende, dybe samtaler opstår i dialoger, de opstår ikke under diskussioner.

Dialog er vigtig for, at mennesker kan forstå hinanden. Uden dialog kan vi ikke vide, hvad andre tænker og føler. I dialogen undersøger vi, hvad der giver mening for os selv, og hvad der giver mening for andre og for relationen. Dialog handler om at undersøge, udforske og opdage. Ikke om at forsvare synspunkter og forsøge at overtale og overbevise hinanden, fordi vi vil have ret, så har vi en diskussion.

Når vi hviler i os selv, føler os trygge, åbner vi os og forlader diskussionerne til fordel for dialogerne. Dialogen udspiller sig kun, når der er fortrolighed og tillid, når man taler en ad gangen og både følelser, meninger og tanker er velkomne. Når du skaber tillid, skabes der kontakt og mulighed for dialog. Dialogen er ikke en metode til at ændre på andre mennesker.

Dialogen er en mulighed for at udforske og afprøve vores mest grundlæggende antagelser…..

I dialogen er der bevægelse, og vi afsøger nye muligheder sammen. Vi skaber større gensidig forståelse og dybere indsigt mellem os. Vi er opdagelsesrejsende sammen men ved ikke, hvad der sker undervejs i samtalen. Rejsen er målet, og det gælder om at være ægte nysgerrig og åben undervejs.

I dialogen må du være klar til at blive modsagt af nogen, der mener noget andet end dig. I dialogen respekterer du dig selv og står ved dine værdier, ligesom du respekter den andens ret til at være anderledes.

Når dialogen lykkes, fører den til social udvikling, større ærlighed og forståelse mellem mennesker. Vi har en dyb kontakt og opnår en større forståelse for hinanden. Vi udtrykker vores egen mening, tanker og følelser og lytter til den andens mening, tanker og følelser. Idet vi gør det, skaber vi fælles forståelse af det, vi er enige om, og respekterer det, der skiller os. Vi bliver klogere på den anden og vedkommendes værdier. Vi vurderer og dømmer ikke men kan godt være uenige uden at gå til angreb på hinanden.

 

Dialogens fundament bygger på følgende grundprincipper:

• Åbenhed

• Tillid

• Ærlighed

• Ligeværdighed.

Vil du læse mere om dialog?

Klik på billedet af bogen

 

God fornøjelse med dine dialoger