Tal Med Børn

dialogisk læsning

Dialogisk læsning – bruger du den metode med dine børn ?

Læser du højt for dine børn ?
Det tænker jeg du gør – stort set alle danske forældre gør det, i hvert fald i en periode af børnenes liv.

Taler I også sammen om billederne, når du læser højt ?
Det gør de fleste danske forældre også hel spontant, tænker jeg.

dialogisk læsning

Men gør du det også planlagt og bevidst?

Giver dine børn mulighed for med en bestemt ramme og intension at:

  • svare på spørgsmål,
  • inddrage dem
  • give dem lov til at fortælle selv
  • hjælper dem til at lære nye ord
  • støtter dem i at udvikle deres sprog
  • lære at lytte til andre og at  vente og skiftets med tur

Hvis du gør det, så læser du dialogisk.

Hvis du ikke gør, så læs videre hvorfor det er en god ide at gøre

Hvorfor læse dialogisk i børnehaven og i familien

Dialogiske læsning er et middel – en bevidst planlagt samtale, som får børn til at producere sprog og støtter børns sproglige udvikling. Forskning indenfor området har vist, at der er belæg for dialogisk læsning både i børnehaven, skolen og i familien.

Når det foregår i børnehaven, er det bedste antal mellem 3 og 5 børn, men nogle gange kan der være op til otte, alt efter børnegruppens sammensætning, udviklingstrin og optagethed.

I familien kan du bruge dialogisk læsning med et eller flere børn. Dialogisk læsning tager udgangspunkt i dine børns forskellige behov og forudsætninger. Derfor er det anvendeligt i en familie med flere børn på forskelligt udviklingstrin.

Hvad er dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode, der er udviklet af den amerikanske forsker G.J. Whitehurst

Grundlæggende handler dialogisk læsning om at læse en bog med en gruppe på maximum fem børn. Bogen skal læses tre gange – helst inden for en uge – men bogen læses forskelligt hver gang.

  • 1. gennemlæsning foregår om muligt uden afbrydelser. Bagefter taler den voksne og børnene om bogen.
  • 2. gennemlæsning inviterer til afbrydelser og samtale. Den voksne stiller spørgsmål, og man ”smager” på de gode ord og taler om dem.
  • 3. læsning af bogen inddrager børnene endnu mere, de genfortæller fx, uddeler stjerner og taler om, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.

De tre læsninger af bogen afsluttes med en eller flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge.

Her får børnene – ved at bruge deres sanser, hænder og deres fantasi – bogens handling og ord endnu mere ind under huden. Ved at tegne, dramatisere eller lege et tema eller ord fra bogen øger man effekten af den dialogiske læsning.

 

Effekten af den dialogiske læsning
Når man sidder en lille gruppe sammen og lever sig ind i en historie, styrker det koncentrationen og giver en god, fælles og nærværende oplevelse. Men den dialogiske læsning kan mere end det. Nyere forskning viser, at oplæsning og dialoger om historien – og den efterfølgende kreative aktivitet – udvikler børns ordforråd og deres evne til at tale i komplekse sætninger.

Og hvad der måske er mere vigtigt: Børnene bliver bedre til at tale sammen – til at kommunikere. Og det er i sidste ende afgørende for at kunne blive et aktivt og anerkendt medlem af børnegruppen; noget, som står øverst på børns ønskeseddel.

Desuden gør den jævnlige læsning børnene bogvante og vant til bøgers sprog og giver indsigt i den kultur, vi har omkring børnelitteratur, – noget, der er særlig vigtigt for dem, der ikke møder bøgerne derhjemme. Dialogisk læsning pirker også til børnenes nysgerrighed over for skriftsproget og gør det nemmere at indgå i fællesskabet, da historierne giver idéer til rollespil og lege.
Udenlandske undersøgelser viser, at dialogisk læsning netop bidrager til et øget ordforråd, og – hvad der er mere vigtigt  – en styrkelse af børnenes kommunikative kompetencer. Det hjælper dem til bedre at kunne komme i dialog med andre børn, at lege og være sammen om hverdagslivets aktiviteter. Kort sagt at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Konklusionen er, at dialogisk læsning kan anvendes til alle børn, men med et særligt fokus på institutionens sprogsvage børn kan der i høj grad bidrages til inklusion – både her og nu, og i børnenes fremtidige liv.

Men dialogisk læsning kan også bruges tillempet med alle mine forskellige dialogkort,  med blot et eller to børn

Hvad sker der når du læser dialogisk med børn

Dialogisk læsning styrker børns receptive kompetencer, fordi dialogisk læsning blandt andet fokuserer på børns forståelse af de enkelte ord og de sammenhænge, som ordene indgår i. Når dialogen er vigtig, er det, fordi ord bliver til produktivt sprog, når de anvendes i samtale i mange forskellige kontekster. Når børn bruger nye ord i en samtale, bliver de efterhånden en del af det aktive ordforråd. Når du bruger dialogisk læsning målrettet understøtter du og øger børns ekspressive og receptive ordforråd. Du inviterer dine børn til at være aktive medfortællere.

Ved at engagere børn sprogligt under læsning bliver barnet udfordret intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning, lydlig opmærksomhed og fortællerevne.

Lydlig opmærksomhed har især betydning for de tidlige læse- og skrivefærdigheder, fordi evnen til at skelne sproglyde fra hinanden er afgørende for at lære at læse senere.

Hvordan læser du dialogisk

Det oplagt at bruge illustrationer i bøger og dialogkort med billeder til at forklare og lære nye ord.

Din opgave er, når du læser højt, gennem spørgsmål og med feedback at opmuntre dine børn til at bruge sproget og støtte dem i at sige mere, end de umiddelbart gør. Din oplæsning og opfordring til dialog skal tilpasses dit barns/børns sproglige udvikling, og du skal samtidig forsøge at udfordre børnene sprogligt ( Vygotskys teori om at tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.) I processen støtter du dit barn i at forstå historien, handlingerne, billederne og ordene, og du giver dit barn muligheder og idéer til at fortælle om sin oplevelse og forståelse.

Nogle børn kan have vanskeligheder med at udtrykke sig, fordi det har brug for længere tid til at formulere sig eller til at få mod til at sige noget. Det vigtigste er derfor, når du stiller spørgsmål i forbindelse med dialogisk læsning, at give dig god tid til at vente på dit barnets svar.

Det er nemmere at få børn til at udtrykke sig, hvis de er optaget af noget. Det øger mængden af talesprog, hvis børn kan udtrykke sig om noget, som interesserer dem. Derfor skal du lade den dialog, der udfolder sig ud fra læsningen af en bog/dialogkort , følge de spor, som dit barn selv fører samtalen ind på. Dette vil få dit barn til at tale mere og dermed bedre træne de produktive kompetencer.

God fornøjelse

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at stille dem på

 


KLIK PÅ  SPØRGEHJØRNET  og du har taget første skridt. Du kan også læse, hvad andre har spurgt om og mine svar til dem

 

Skab forandringer NU

Vil du gerne i gang i dag med at skabe forandringer og med små skridt,  så kig på mine Hjælpsomme tanker

PS
husk at leve et liv, du tror, du ikke fortryder

Gem

Gem

Gem

Gem

Mette Weber

Mette Weber

Din Sparringspartner i Personlig Udvikling & Forældreledelse

2 reaktioner

Skriv en kommentar

Tal Med Børn - På Den Fede Måde

Få tips og bliv den forældre du ønsker at være

Du får du en E-bog, gode råd, og værktøjer, så du bliver den forælder, dine børn har brug for 

Navn:
E-mail: